Kalite Çalışmaları


BİRİM KALİTE KOMİSYONU TOPLANTILARI
 
Toplantı Tarihi: 18.02.2021
Gündem 1      Karar 1
 
Toplantı Sayısı: 1
Toplantı Tarihi: 12.04.2021
Gündem 2      Karar 2
 
Toplantı Sayısı: 2
Toplantı Tarihi: 02.06.2021
Gündem 3      Karar 3
 
Toplantı Sayısı: 3
Toplantı Tarihi: 09.06.2021
Gündem 4      Karar 4
 
Toplantı Sayısı: 4
Toplantı Tarihi: 16.02.2023
Gündem 4       Karar 4
 
Toplantı Sayısı: 4
Toplantı Tarihi: 15.03.2023
Gündem 5       Karar 5
 
Toplantı Sayısı: 5

AKREDİTASYON KOORDİNASYON BİRİMİ TOPLANTILARI
 
Toplantı Tarihi: 02.03.2021
 
Toplantı Tarihi: 01.04.2021

Toplantı Tarihi: 21.04.2021
 
Toplantı Tarihi: 01.06.2021
 
Toplantı Tarihi: 08.06.2021
 
Toplantı Tarihi: 15.06.2021

Toplantı Tarihi: 22.06.2021

Toplantı Tarihi: 29.06.2021

Toplantı Tarihi: 09.12.2021


 
EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK HEDEFLERİ
 
STRATEJİK AMAÇ 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLEREK NİTELİKLİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRİLMESİ
Eğitim Fakültesinin vizyonuna uygun mezunlar yetiştirmek. Eğitim programlarının kalite ve ihtiyaçlara göre analiz ederek, güncel tutulmasını sağlamak. Görev yapmakta olan öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının analiz ederek, bu ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamak.
 
STRATEJİK AMAÇ 2. ARAŞTIRMA VE İNOVASYON ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ
Öğretim elemanlarının nitelikli yayınlar ve projeler yürütmesini teşvik etmek ve desteklemek. Öğrencilerin araştırma kültürünü edinmesi için yayın ve projelerde görev almalarını desteklemek.
 
STRATEJİK AMAÇ 3. KURUMSAL KALİTE, KURUMSAL YÖNETİM VE YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
Kurumsal aidiyeti geliştirmek, kurumsal tanınırlığı artırmak ve kurumsal kimliği geliştirmek. Kalite yönetim sisteminin tüm üniversite birimlerinde işlevsel haline gelmesini sağlamak. Üniversitenin performans raporlarına kaynak olacak ve yönetimin bilgi ihtiyacını karşılayacak yönetim bilgi sistemini kurum içinde geliştirmek. İç paydaşlar ve dış paydaşlar ile sürekli iletişim halinde olarak kalite standardımızı iyileştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 4. TOPLUMA HİZMET ALANINDA KAPSAM VE ETKİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Kamu ve özel sektör iş birlikleri ile toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak. Öğrencilerimize sunulan eğitim, danışmanlık ve laboratuvar hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini geliştirmek. Toplumla paylaşılan bilginin kapsamını ve etkisini geliştirmek. Üniversitenin düzenlemiş olduğu kültür, sanat ve spor ile ilgili etkinliklerine katılım sağlamak.  Fakültemiz programlarında yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri kapsamında yapılan çalışmaların kapsamını ve etkisini geliştirmek.  

STRATEJİK AMAÇ 5. ÇAĞDAŞ KAMPÜS GELİŞİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
Fakültemize ait hizmet binalarının (Fakülte Hizmet Binası, Derslikler, Laboratuvarlar, Atölyeler, Drama Derslikleri, Robotik Kodlama Atölyesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Binası) fiziki olanaklarını iyileştirmek. Engelsiz kampüs yaşamını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Çevre ve doğa dostu (yeşil/sürdürülebilir) kampüs çalışmalarını yaygınlaştırmak. Sıfır Atık Projesi kapsamında mevcut çalışmaları desteklemek ve geri dönüş raporlarına göre gerekli iyileştirme ve desteklemeleri yapmak.