Vizyon & Misyon

Fakültemizin vizyonu;
  • Bilimi kendine rehber edinmiş, araştıran-sorgulayan, yenilikçi, girişimci, özgüveni yüksek toplumsal sorunlara duyarlı geleceğin nitelikli öğretmenlerini yetiştiren bir eğitimi kurumu
  • Ulusal ve küresel düzeyde eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, eğitim sistemlerinin kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırmalar yapan, değişim ve dönüşüme öncülük eden bir araştırma kurumu olmaktır.  
Fakültemiz;
  • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği güncel alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi, genel kültür bilgisi ve mevzuat bilgisine sahip öğretmenler yetiştirmeyi,
  • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği mesleki becerileri öğrencilerine kazandırmayı,
  • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli, manevi ve evrensel değerleri benimsemiş, fedakâr, dürüst, ahlaklı ve çalışkan öğretmenler yetiştirmeyi,
  • Lisans ve lisans üstü düzeydeki programları, sosyal kültürel ve bilimsel etkinlikleri ile geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi,
  • Paydaşı olduğu kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak hizmet içi öğretmen eğitimine katkıda bulunmayı,
  • Yaptığı bilimsel araştırmalar ile bilim dünyasına ulusal ve küresel düzeyde katkı sağlamayı,  
 görev edinmiştir.