Kalite Çalışmalarımız

Eğitim Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu İçin TIKLAYINIZ.
Süreçler
Organizasyon Şeması
Teşkilat Şeması
Bilgi Sistemi Kontrolleri
Eğitim Fakültesi Hizmet Birimleri

Süreç 1- Hurdaya Ayırma Süreci
Süreç 2- Yıl sonu Sayımlarının Yapılması Süreci
Süreç 3 - Soruşturma Süreci
Süreç 4- Dr_Öğretim Üyesi Atamaları Süreci
Süreç 5- Dr_ Öğr_ Üyesi ve Araş_ Gör_ Yeniden Atamaları Süreci
Süreç 6- Araştırma Görevlisi Atamaları Süreci
Süreç 7- Görevlendirmeler (35_madde) Süreci
Süreç 8- Görevlendirmeler (31_madde) Süreci
Süreç 9- Yıllık İzin, Rapor vb_ Takibi ve Sisteme Girilmesi Süreci
Süreç 10 - Kurul Gündemlerinin Hazırlanması Süreci
Süreç 11- Kurul Kararlarının Yazılması Süreci
Süreç 12- Görevlendirmeler (39_madde) Süreci
Süreç 13- Yıllık Bütçe Hazırlama Süreci
Süreç 14- Satın Alma Süreci
Süreç 15- Mezuniyet Süreci
Süreç 16- Kayıt Dondurma Süreci
Süreç 17- Öğrenci Soruşturma Süreci
Süreç 18- Kayıt Silme Süreci
Süreç 19- Yatay Geçiş Süreci
Süreç 20- Maddi Hata (Sınav Sonucuna İtiraz) Süreci
Süreç 21- Öğrenci Kimlik Kartları Süreci
Süreç 22- Tek Ders İşlemleri Süreci
Süreç 23- Ders ve Danışman Ataması İşlemleri Süreci
Süreç 24- Maaş Ödeme Süreci
Süreç 25- Yurtiçi ve Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci
Süreç 26- Eser İnceleme Jürisi Üyelik Ücreti Ödeme Süreci
Süreç 27- Öğretmenlik Uygulaması Ek Çalışma Karşılıkları Ücret Ödemesi Süreci
Süreç 28- Ek Ders Ödeme Süreci
Görev Tanımları
Dekan Görev Tanımı
Dekan Yrd1 Görev Tanımı
Dekan Yrd2 Görev Tanımı
Fakülte Sekreteri Görev Tanımları
Maaş Tahakkuk Birimi Çalışanı Görev Tanımı
Özel Kalem Görev Tanımı
Satın Alma Birimi Çalışanı Görev Tanımı
Ayniyat Saymanı Görev Tanımı

 
>