Yan Dal Programları

Yan dal, öğrenim gördükleri lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders almalarını ve bunun sonucunda sertifika almaya hak kazanmalarını sağlayan programdır.

Mezuniyette bölüm lisans diploması yanında yan dal sertifikası almak için yan dal programı koşullarının tamamlanması gereklidir.

Yan Dal Programlarımız

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)