Projelerimiz

Değerli Öğrencilerimizin ve Öğretim Elemanlarımızın Yürütücülüğünü Yaptığı Projelerimiz:

TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ


2020-2

2021-1

2021-2

AVRUPA BİRLİĞİ

ENABLE – Self-Learning for Arab refugee children & building a concept for mother-tongue trainers & teachers

PARENTable – communicating with parents of newly migrated children

Flipped VET - Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning

DigiWELL - Building Digital Resilience by Making Digital Wellbeing and Security Accessible to All


TÜBİTAK 1001 

Yoksulluğunun Yeni Yüzü Kent Yoksulluğunun Eğitime Yansılamalarına İlişkin Bir Eylem Araştırması

Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli  Çevrimiçi Mentörlük (E-Scaffolding) Modelinin Tasarlanması Ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Bilişsel Davranışçı Terapilerde Sanal Gerçeklik Kullanımı: Sınav Kaygısı

Ergenlerde Biyomotorik Özellik ve Becerilerin Egzersiz, Eğitsel Oyun ve Dijital Destek ile Arttırılması Yoluyla Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Disiplinlerarası Eğitim Programının Tasarlanması

TÜBİTAK 3005

Öğretmen Adaylarına Biyoetik Eğitimi: Disiplinlerarası Bir Biyoetik Eğitimi Programı Geliştirme Odaklı Eylem Araştırması 

TÜBİTAK 4004

Botanik Dünyasına Yolculuk

Botanik Dünyasına Yolculuk 2

MUBEM & BİLSEM:STEM Temelli Doğa Bilim Kampı

MUBEM & BİLSEM:STEM Temelli Doğa Bilim Kampı II


TÜBİTAK 4005

Alan Uzmanları ile Okul Öncesi Öğretmenleri STEM+A Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor


TÜBİTAK 1002 

Yenilenebilir Enerji Eğitimi: Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bir Öğretim Tasarımının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Gençlerden Öyküler: Dil Ediniminde Süreçsel Drama Ile Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Tasarlanması

Öğretim Elemanlarının Dijital Yetkinliklerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi 

TÜBİTAK 2237-A 

Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar 2021-2022

Eğitim Araştırmalarında Farklı İstatistiksel Analizler

Bilimsel Süreçlerde Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Sosyobilimsel Konuları ve Bilimin Doğasını Öğreniyor

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

Fen Öğretiminde Yazılım ve Tasarım Atölyesi


YÖK 100/2000

Bilişsel Davranışçı Terapiler Yönelimli Kendine Yardım Uygulaması Geliştirilmesi