İdari Personel

Gültekin GÜVEN
Fakülte Sekreteri
Ramazan ARMUTCUK
Ayniyat Saymanı
Ramazan ÇINAR
Şef
Ahmet Faruk KAŞIKARA
Bilgisayar İşletmeni
İbrahim YÖRÜK
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kadir KELEŞOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Burhan ASLAN
Bilgisayar İşletmeni
Ümit KISAOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Suat ÇADIR
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Haluk BOZDAĞ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Necati KANAT
Memur
Ayten ECE
Memur
Selim TAŞ
Bilgisayar İşletmeni
Sinan KIYANÇ
Sevilay ÇELEBİ
Hizmetli
Mehmet TAŞ
Önder ORAL
Mithat BULUT
Durgül YARAŞ
Aycan DİRİCAN
Birgül KORKMAZ
Filiz ACAR
Aslıhan Merve KAPLAN
>