Vizyon & Misyon

Fakültemizin vizyonu;
  • Dünya standartlarında gerçekleştirdiği Eğitim-Öğretim,
  • Araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa sunduğu hizmetlerinin garantisini kendi adında taşıyan ve bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden;
  • Öğrencisi, çalışanı, bilim ve sanat dünyası için sürekli cazibe merkezi olan bir üniversite...

Fakültemizin misyonu;
  • Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlarını çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretimle;
  • Ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler konusunda fikri yapısı şekillenmiş;
  • Hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, laik, demokrat ve erdemli bir birey olmanın ancak sevgi ve hoşgörü dolu bir yürekle mümkün olabileceğine inanmış;
  • Milletimizin ve insanlığın geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış;
  • Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan bireyler yetiştirmek ve;
  • Öğrencileri ile birlikte MSKÜ’LÜ olmanın gururunu çalışanlarında da yaratmak ve yaşatmak.
>