Hakkımızda

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe Eğitimi Bölümü ve İlköğretim Bölümü olmak üzere iki Bölüm beş Anabilim Dalında 248 öğrenci, Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümünde görevli üç yardımcı doçent, iki öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi ile eğitime başlamıştır. 2019 yılı itibariyle 8 bölüm 16 anabilim dalı ile 3113 öğrenci ve 180 öğretim elemanına ulaşmıştır.
Fiziki yapı olarak da başlangıçta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince de kullanılmakta olan S bloğun zemin katında ve T bloğun 4. katında eğitim öğretimi sürdürmekteyken şimdi fakültemize tahsisli T blokta ve S blok zemin, 3. ve 4. katı ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün yer aldığı merkez kampüste yer alan ve inşaatı 2013 yılında tamamlanan binalarda eğitim ve öğretime devam etmektedir. 
>