Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Bilal DUMAN

DEKAN V.

  

Prof. Dr. C. Ergin EKİNCİ

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Özgür YILDIZ

DEKAN YARDIMCISI

 

Gültekin GÜVEN

FAKÜLTE SEKRETERİ  

Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Bilal DUMAN Başkan
Prof. Dr. Cemal Ergin EKİNCİ Üye
Prof. Dr. Lale ALTINKURT Üye
Prof. Dr. Nevide DELLAL Üye
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ Üye
Doç. Dr. Özgür YILDIZ Üye
Dr. Öğretim Üyesi Sayım AKTAY Üye
Gültekin GÜVEN Raportör